Spółdzielnia Rzemieślnicza ,,BUDMET” z siedzibą w Krakowie osiedle Szkolne 3 została zarejestrowana w 1967 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie.

Spółdzielnia zrzesza rzemieślników wszystkich branż budowlanych, a jej podstawowym statutowym zadaniem jest realizacja robót budowlanych. Spółdzielnia jako osoba prawna organizuje zespoły realizacyjne składające się z rzemieślników wszystkich branż potrzebnych do realizacji poszczególnych zadań. Zawiera w ich imieniu umowy z inwestorami, zabezpiecza środki finansowe niezbędne do wykonania robót. Ponadto koordynuje roboty w trakcie ich trwania, dokonuje odbioru prac i rozliczenia finansowego zgodnie z zawartą umową.

Spółdzielnia od wielu lat specjalizuje się w robotach kompleksowych realizując roboty jako generalny wykonawca. Dysponujemy odpowiednią kadrą wysoko wykwalifikowanych fachowców oraz zapleczem technicznym i środkami finansowymi pozwalającymi na szybką realizację zleconych robót bez korzystania z kredytów bankowych.

Na przestrzeni blisko 47 lat działalności zrealizowano bardzo wiele zadań. Do ważniejszych zaliczyć należy remont części tzw. ,, Drogi Królewskiej” w Krakowie, remont dachów i elewacji pierzei Małego Rynku nr 1-7, odnowa szeregu elewacji przy Rynku Głównym m.in. ,,Hawełki”, ,,Wierzynka”, remont kapitalny Kościoła Garnizonowego w Krakowie, siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych, ,,Celestatu”, Collegium Broscianum, Collegium Śniadeckich, adaptacja budynku przy ul. Bożego Ciała w Krakowie na Hotel ,,Regent”, rekonstrukcja zabytkowego budynku tzw. ,,Frygasiówki” przy ul. Skawińskiej w Krakowie, budowa od podstaw oficyny Willi Decjusza tzw. ,,Domu Erazma”, remont kapitalny wraz z adaptacją Pałacu Mańkowskich na potrzeby Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie, budowa obiektu dla Małopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego przy ulicy Grottgera w Krakowie, wreszcie ostatnio rewaloryzacja budynku nr 7 w Zespole Budowli Wzgórza Wawelskiego, odtworzenie i rewitalizacja dawnej biblioteki tzw. „Wielkiej Ruiny” w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, remont elewacji budynku Nowego Zamku w Żywcu, Zamku Żupnego w Wieliczce, Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, Muzeum Narodowego „ Domu Józefa Mehoffera”, Ratusza w Tarnowie, Pałacu Przychodzkich ul. Rynek Górny 2 w Wieliczce, Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, rewaloryzacja dziedzińców – Dziedzińca Arkadowego i Dziedzińca Huta budynku Collegium Maius UJ, rewaloryzacja budynku Collegium Maius UJ ul. Jagiellońska 15

Obok prac w obiektach zabytkowych realizujemy prace remontowe i inwestycyjne w obiektach służby zdrowia, przykładowo remont kapitalny Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza, , remont Kliniki Nowotworów Jamy Brzusznej oraz remont kapitalny Kliniki Nowotworów Układowych i Uogólnionych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, remont i adaptacja domów studenckich AGH w Krakowie przy ul. Reymonta i Tokarskiego, obiekty oddziałów Banku KBS, PKO BP SA, Millennium na obszarze południowej Polski, remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55 i Łanowa 43, budowa od podstaw dwóch budynków mieszkalnych w Krakowie przy ul. Kupa i Boruty – Spiechowicza oraz Kopernika, budowa Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzepiennik Biskupi, budowa przedszkola przy ZSO przy ul. Mirtowa w Krakowie, budowa Domu Ludowego w Polekarcicach, przebudowa dworca kolejowego Przeworsk oraz nadbudowa, przebudowa i remont oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bielsku Białej.

To ważniejsze realizacje. Było ich wiele i nie sposób ich jednak wszystkie wymienić.

O wysokim poziomie realizacji robót mogą świadczyć nagrody i wyróżnienia, z których najważniejsze to:

  • nagroda III stopnia ,,Budowa Roku 1998″ za rewitalizację budynku „Frygasiówki” ul. Skałeczna w Krakowie
  • nagroda II stopnia ,,Budowa Roku 2000″ za rewaloryzację i adaptację „Pałacu Mańkowskich” w Krakowie na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Topolowej,
  • nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2002” za rewaloryzację budynku „Księżówki” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • nominacja do Prezydenckiej Nagrody „Modernizacja Roku” za adaptację Fortu 49 „Krzesławice” na Młodzieżowy Dom Kultury,
  • nagroda specjalna „Budowa Roku 2003” za rewaloryzację Bastei pod Kurzą Stopką na Wawelu,
  • nagroda III stopnia w roku 2004 za rewaloryzację Baszty Sandomierskiej na Wawelu,
  • nagroda II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Budowa Roku 2007” za rewaloryzację „Pałacu Bonerowskich” w Krakowie, przy ul. św. Jana 1/Rynek Główny 42,
  • nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Budowa Roku 2007” za remont i adaptację budynku przy ul. Czarnowiejskiej 80 w Krakowie na siedzibę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • nagroda specjalna „Budowa Roku 2008” za rekonstrukcję i rewitalizację dawnej biblioteki Opactwa Benedyktynów w Tyńcu zwanej „Wielką Ruiną”,
  • nagroda II stopnia w Konkursie PZITB „ Budowa Roku 2009” za realizację budynku mieszkalno wielorodzinnego – rozbudowa kamienicy wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Józefińskiej 31 w Krakowie.

Chcąc sprostać wymogom współczesnego rynku Spółdzielnia stosuje nowoczesne materiały i technologie, a na wykonywane przez nas roboty udzielamy wieloletnich gwarancji. Jesteśmy otwarci na wszelkie życzenia i propozycje naszych klientów.